FLYTSPACKLING


Flytspackel har flera användningsområden såsom avjämning av ojämna underlag, skapa fall till brunnar eller frånfall för att hindra att vattnet blir stående och skadar väggar. Flytspackel kan också användas för att förstärka golv samt att som slutskikt på ett golv. Det går bra att flytspackla på flera underlag så som betong, spånskivor, golvvärmeskivor och ispoleringsskivor.

Vi utför spacklingsarbeten, både mindre och större projekt. Vid större arbeten erbjuder vi en komplett pumptjänst för bästa resultat. Butiksgolv, industrigolv, golv i bostadshus, garage samt falläggning i våtrum är några exempel på där vi flytspacklar.Flytspackling Uddevalla
Flytspackling
Bergmans mur och kakel bil
Betongläggning
Flytspackling