KVALITETSPOLICY

Bergmans Mur & Kakel i Uddevalla AB skall i varje enskild entreprenad leverera produkter och tjänster med optimal kvalitet. Varje leverans skall vara en rekommendation för fortsatt köp och även kunna motivera andra kunder att anlita oss.


Detta gör vi genom att:

 • Ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov och föreslå lösningar som är mest förmånliga för kunden.
 • Alla medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.
 • Kvalitetsarbetet skall dessutom leda till att förhindra felaktigheter på utfört arbete och levererat material.
 • Materialinköp genomförs hos företag som uppvisar egen kvalitets och miljöpolicy, har dokumenterad information över alla aktuella produkter samt erbjuder rätt prisnivå.
 • Företaget är behörigt enligt Byggkeramik Rådets branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar för våtutrymmen och har utbildad personal.
 • Egenkontroll genomförs i enlighet med Byggkeramik Rådets kvalitetsplan samt utfärdande av kvalitetsdokument.

MILJÖPOLICY


 • Vi använder material i vår produktion som har minsta möjliga miljöpåverkan och har möjlighet till återanvändning eller återvinning.
 • Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön.
 • Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet.
 • Vi tar målmedveten hänsyn till de anställdas säkerhet och hälsa.
 • Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
 • Kontinuerlig utbildning och erfarenhetsåterföring är en naturlig del i vårt miljöarbete.
 • Personlig skyddsutrustning: varje anställd är skyldig att se till att erforderlig skyddsutrustning finns till hands.