MURNING


Vi arbetar med alla typer av murningsarbeten. Vi murar bl.a tegelfasader, skorstenar, spisar och eldstäder och genomför fasadrenoveringar. Vi har murare med lång erfarenhet. Att mura med tegel har många fördelar, dels är det ett naturmaterial och dels har det bra värmeegenskaper. Tegel kan hålla en fastighet sval på sommaren och varm om vintern.

Ett murningsarbete kräver minimalt med underhåll. Murade fasader skapar en brandsäker byggnad.

En fasad som är murad med exempelvis tegel har bra egenskaper vad det gäller att transportera bort fukt genom väggarna och detta motverkar i sin tur mögel. En murad fasad står även emot ljud på ett bättre sätt.

Att använda murningsarbete till sitt hus brukar ofta innebära ett bättre andrahandsvärde om man sedan säljer. Vi arbetar med alla typer av murningsarbeten.

 


Arbete med murning
Murning av skorsten
Murning av skorsten
Murning av hustak
Murning av hustak