VI HJÄLPER DIG ATT MURA

Ett murningsarbete kräver minimalt med underhåll. Murade fasader skapar en brandsäker byggnad. En fasad som är murad med exempelvis tegel har bra egenskaper vad det gäller att transportera bort fukt genom väggarna och detta motverkar i sin tur mögel. En murad fasad står även emot ljud på ett bättre sätt. Att använda murningsarbete till sitt hus brukar ofta innebära ett bättre andrahandsvärde om man sedan säljer. Vi arbetar med alla typer av murningsarbeten.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning